I Założenie zespołu w Teams

 Założenie zespołu w Teams

1. Za pomocą służbowego adresu konta mailowego i hasła należy zalogować się do chmury cyfrowej Office 365, podając adres: portal.office.com. Pojawi się wówczas ekran powitalny przedstawiony na poniższej ilustracji. W przypadku problemu z hasłem, należy skontaktować się ze szkolnym administratorem Office 365.

Edukacja zdalna, język polski w szkole podstawowej.

Szanowni Państwo, Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Przygotowałam dla Państwa przydatne linki do materiałów, które można przesyłać uczniom   w ramach edukacji zdalnej.

Myślę, że każdy z nauczycieli zna najlepiej potrzeby swoich uczniów i wybierze dla nich najodpowiedniejsze treści i pokieruje procesami uczenia się .  

Wielu nauczycieli od dawna stosuje skuteczną komunikację ze swoimi uczniami przez portal Office bądź dziennik Librus.     

Instrukcja zakładania współdzielonego konta pocztowego

Szanowni Państwo,

Wkraczamy w kolejny etap wdrażania programu OFFICE 365 w placówkach oświatowych naszego miasta. Wierzymy, że przekonaliście się już o możliwościach tego niezwykłego narzędzia. Cenimy Waszą pracę na stanowisku menadżera placówki, czego wyrazem jest zainwestowanie w profesjonalne narzędzie dające Wam możliwości, które do tej pory były poza zasięgiem.

Strony