Projekt "Szkoła w chmurze"

Szkoła w Chmurze

W ramach projektu Łódzka Szkoła w Chmurzewszystkie jednostki edukacyjne podlegające pod Urząd Miasta Łodzi mają dostęp do pakietu usług i aplikacji Office 365dla edukacji.

 

Już dzisiaj wszystkie szkoły mają możliwość instalacji najnowszej wersji pakietu Office na wszystkich urządzeniach w szkole!

Dodatkowo uczniowie, nauczyciele i pracownicy placówek edukacyjnych w Łodzi mają prawo do instalacji pakietu Office 365 ProPlus  na 5 prywatnych komputerach PC, 5 prywatnych tabletach i 5 prywatnych smartfonach.

Office 365 ProPlus zawiera aplikacje:

Aby pobrać pakiet Office na prywatne urządzenia, należy:
    1.    wejść na stronę https://portal.office.com,
    2.    zalogować się szkolnym kontem e-mail,
    3.    kliknąć przycisk Zainstaluj aplikacje pakietu Office (dostępny w prawym górnym rogu strony startowej) i zainstalować najnowszą wersję aplikacji Worl, Excel, PowerPoint, OneNote.

 

Każda szkoła ma utworzone własne środowisko Office 365 w domenie „elodz.edu.pl”, w ramach którego tworzone są konta e-mail dla uczniów, nauczycieli i pracowników. Aby uzyskać dostęp do swojego konta e-mail w Office 365, należy zwrócić się do adminstratora usługi Office 365 w swojej szkole.